KFL

KFL je Italijanska fabrika koja se bavi proizvodnjom izmenjivača toplote: Vodenih izmenjivača, isparivača, kondezatora,
mirnih isparivača, izmenjivača tečni fluid-vazduh i kao i specificnih proizvoda prema specifikacijama kupca ili tehničkog
odeljenja fabrike.U proizvodnji se koriste materijali visokog kvaliteta i u skladu su sa standardom ISO 9000.

Znanje i tehnologija koja se koristi u proizvodnji obezbedjuje da svaka faza prouzvodnje garantuje preformanse proizvoda,
sigurnost i kvalitet.Cevi u KFL isparivačima su očišćene i dehidrirane u toku proizvodnje, i na kraju testirane Azotom na
pritisku od 30bar. KFL isparivači za rashladne komore su dostupni u svim dimenzijama od malih isparivača za komore do
10m3 pa sve do isparivača za komore vece od 80m3.

KFL isparivači se prave za minusne i za plusne komore u verzujama sa korakom lamele od 4mm, 6mm, 8mm i 11mm.
Isparivači su opremnjeni kvalitetnim ventilatorima koji obezbedjuju pouzdan rad komore, imaju ugradenje grejače za
otapanje kao i priključak za odvod kondezata.

Firma LOREN DOO ima na lageru siroki izbor KFL isparivača za rashladne komore, a kada je se radi o specifičnim
zahtevima mozemo u kratkom roku obezbediti potrebne proizvode i z Fabrike u Italiji.