PLINSKA SLAVINA ZA PROFI SPORET SA PILOT PLAMENOM 21/S

ŠIFRA PROIZVODA: 525UN015

    DOSTUPNOST:
  • PROIZVOĐAČ: Ostalo
  • PROIZVOĐAČKI KOD: 3348076
  • Cena:  6.290,00
  • Sve cene su sa uračunatim PDV-om

+
-

PLINSKA SLAVINA ZA PROFI SPORET SA PILOT PLAMENOM 21/S
Kliknite na sliku da se otvori galerija
sa pilotskim armaturama fi M16x1.5mm sa priključkom termoelementa regulatora protoka M8x1 mm D-šipka fi 8x6.5 mm Kompatibilan sa : 059460 ALPENINOX 059367 ALPENINOX 0A2169 ALPENINOX 6A011490 BARON BN6A011490 BARON P1519 COCINAS SALA R2016 COCINAS SALA COOKMAX EKU 059460 ELECTROLUX PROFESSIONAL 059367 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2169 ELECTROLUX PROFESSIONAL CO3139 FIMAR 6A011490 METOS BN6A011490 METOS 6A011490 OLIS BN6A011490 OLIS 9PEL.10109.50 OZTIRYAKILER 7988B-1 PEL 7988B-5 PEL 0A2169 ZANUSSI 059367 ZANUSSI 059460 ZANUSSI
BARON 7NP-G50, 7NP-GI50 BARON 7FTTF-G810,
7FT-G800, 7FT-G810,
7FT-G800, 7FT-G810,
7FT-G820, 7FTTF-G800,
7FTTF-G805, 7FTTF- 7FTT-G810,
7FTT-G815, 7FTT-G410,
7FTT-G415, 7FTT-G410,
7FTT-G415, 7FTT-G800,
7FTT-G805, 7FTT- 7FTTV-G410,
7FTTV-G410, 7FTTV-G800,
7FTTV-G800, 7FTTV-G805,
7FTTV-G810, 7FTTV-G815,
7FTTV-G820, 7FTV- 9FTTF-GE825,
9FT-G810, 9FT-G800,
9FT-G410, 9FT-G800,
9FT-G810, 9FT-G820,
9FTTF- 9FTT-G405, 9FTT-G410,
9FTT-G415, 9FTT-G800,
9FTT-G805, 9FTT-G810,
9FTT-G815, 9FTT-G820,
9FTT- G810, 9FTTV-G815,
9FTV-G400, 9FTV-G410,
9FTV-G820 BARON N7PC-G4002 BARON 7TP-G120, 7TP-G160,
7TPF-G160, 7TPF-G120,
7TPF-G800, 7TPF-GE120,
7TPF-GE800, 7TP-G120DX,
7TP- GE120, 7TPMF-GE800SX,
7TPM-G120, 7TPM-G800SX,
7TPMV-G120, 7TPMV-G800SX,
7TPV-G120DX, 7TPV-G120SX,
7TPV-G160, 7TPV-G800 BARON 7PCF-GE110,
7PCF-G120, 7PCF-G121,
7PCF-G160, 7PCF-G161,
7PCF-G800, 7PCF-G811,
7PCF- G120, 7PC-G120,
7PC-G121, 7PC-G110,
7PC-G110, 7PCV-G160,
7PCV-G161, 9PCF-G121,
9PCF-G110, 9PCF-G121,
9PCF-G110, 9PCF-G121,
9PCF-G110, 9PCF- G110,
9PCF-GE161, 9PCF-GE800,
9PCF-GE811, 9PC-G120,
9PC-G121, 9PC-G160,
9PC-G161, 9PC-G400,
9PC- 9PCV-G101, 9PCV-G160,
9PCV-G161, 9PCV-G400,
9PCV-G411, 9PCV-G800,
9PCV-G811, 9TP2F-G160,
9TP2F-GE160, 9TPF- 9TPMF-G800SX,
9TPMF-GE120, 9TPM-G800SX,
9TPMV-G120, 9TPMV-G800SX,
9TPV-G160, 9TPV-G800,
9TP-G800, 9TPMF-G120,
N9PCF-G12,N9PCF-G16,
N9PCF-G80, N9PCF-GE12,
N9PCF-GE16, N9PCV-G16,
N9PCV-G40, N9PCV-G16,
N9PC-G16, N9PC- G80,
N9PCVP-G12, N9PCVP-G16,
N9PCVP-G40, N9PCVP-G80 BARON 7GL-G400,
7GL-G800, 7TGL-G400,
7TGL-G800, 9GL-G400,
9GL-G800, 9TGL-G400,
9TGL-G800 BARON 7CP-G400, 7CP-G800,
9CP-G400, 9CP-G800 FIMAR B115,
B50, B80 OLIS 74-02NPGD,
74-02NPGI, 7NP-G50,
7NP-GI50 OLIS 72-02FTG, 72-02FTG VAL,
72-02FTGC VAL, 72-02FTGR,
72-02FTGR VAL, 72-02TFTG,
72-02TFTG, 72-02TFTG VAL,
72-02TFTGR, 72-02TFTGR VAL,
74-02FTG, 74-02FTG VAL,
74-02FTG1-2R, 74-02FTG1-2R VAL,
74-02FTGC VAL, 74-02FTGR,
74-02FTGR VAL, 74-02TFTG,
74-02TFTG VAL, 74-02TFTG1-2R,
74-02TFTG1 -2R VAL, 74-02TFTGC VAL,
74-02TFTGR, 74-02TFTGR VAL,
7FT-G400, 7FT-G410,
7FT-G800, 7FT-G810,
7FTTF-G800, 7FTTF-G805,
7FTTF-G820, 7FTTF-G825,
7FTTF-GE805, 7FTTF-GE805,
7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825,
7FTTF-GE825, 7FTT-G400,
7FTT-G405, 7FTT-G410,
7FTT- 7FTTV-G810, 7FTT-G815,
7FTT-G820, 7FTT-G825,
7FTTV-G400, 7FTTV-G810,
7FTTV-G810, 7FTTV-G810,
7FTTV-G825, 7FTV-G400,
7FTV-G410, 7FTV-G800,
7FTV-G810, 7FTV-G820,
92-04FTG, 92-04FTGR,
92-04FTTG, 92-04FTTGC,
92-04FTTGCR, 92-04FTTGR,
92-04TFTG, 92-04TFTGR,
92-04TFTTG, 92-04TFTTGC,
92-04TFTTGC, 92-04TFTTGCR,
94-04FTG, 94-04FTG1-2R,
94-04FTGR, 94-04FTTG,
94-04FTTG1-2R, 94- 04FTTGC,
94-04FTTGC1-2R, 94-04FTTGCR,
94-04TFTG, 94-04TFTG1-2R,
94-04TFTGR, 94-04TFTTG,
94-04TFTTG1-2R, 94-04TFTTGC,
94-04TFTTGC1-2R, 94-04TFTTGCR,
9FTTF-GE810, 9FT-G800,
9FT-G410, 9FT-G800,
9FT-G810, 9FT-G820,
9FTTF-G800, 9FTTF-G820,
9FTTF-GE800, 9FTTF- 9FTT-G410,
9FTT-G415, 9FTT-G800,
9FTT-G805, 9FTT-G810,
9FTT-G815, 9FTT-G820,
9FTT-G825, 9FTTV- 9FTTV-G800,
9FTTV-G805, 9FTTV-G810,
9FTTV-G815, 9FTV-G400,
9FTV-G410, 9FTV-G810,
9FTV-G82094-04TFTGR, 94-04TFTTG,
94-04TFTTG1-2R, 94-04TFTTGC,
94-04TFTTGC1-2R, 94-04TFTTGCR,
9FT-G400, 9FT-G410,
9FT-G800, 9FT-G810,
9FT-G820, 9FTTF- GFT,
9FTTF-G820, 9FTTF-GE800,
9FTTF-GE805, 9FTTF-GE820,
9FTTF-GE825, 9FTT-G400,
9FTT-G405, 9FTT-G410,
9FTT- 9FTTV-G815, 9FTT-G820,
9FTT-G825, 9FTTV-G400,
9FTTV-G405, 9FTTV-G410,
9FTTV-G415, 9FTTV- G410,
9FTV-G810, 9FTV-G82094-04TFTGR,
94-04TFTTG, 94-04TFTTG1-2R,
94-04TFTTGC, 94-04TFTTGC1-2R,
94-04TFTTGCR, 9FT-G400,
9FT-G410, 9FT-G800,
9FT-G810, 9FT-G820,
9FTTF- GFT, 9FTTF-G820,
9FTTF-GE800, 9FTTF-GE805,
9FTTF-GE820, 9FTTF-GE825,
9FTT-G400, 9FTT-G405,
9FTT-G410, 9FTT- 9FTTV-G815,
9FTT-G820, 9FTT-G825,
9FTTV-G400, 9FTTV-G405,
9FTTV-G410, 9FTTV-G415,
9FTTV- G410, 9FTV-G810,
9FTV-G8209FTTV-G815, 9FTV-G400,
9FTV-G410, 9FTV-G810,
9FTV-G8209FTTV-G815, 9FTV-G400,
9FTV-G410, 9FTV-G810,
9FTV-G820 OLIS 110-135CG, 110-135CG2P,
110-135CGE, 110-135CGE2P,
110-135CGEE, 110-135CGEE2P,
110-135CGEEP, 110-135CGEP,
110-135CGG, 110-135CGG2P,
110-135CGGE, 110-135CGGE2P,
110- 135CGGEP, 110-135CGGP,
110-135CGP, 110-135TCG,
110-135TCG2P, 110-135TCGP,
110-45CG, 110-45CG1P,
110-45CGP, 110-45TCG,
110-45TCG1P, 110-45TCGP,
110-90CG, 110-90CG1P,
110-90CGE, 110-90CGE1P,
110-90CGEP, 110-90CGG,
110-90CGG1P, 110-90CGGP,
110-90CGP, 110-90TCG,
110-90TCG1P, 110-90TCGP,
2FX-PCF, 4FX,
4FX-PCF, 72-02CG,
72-02TCG, 74-02-2CTGG,
74-02CG, 74-02CGE,
74-02CGG, 74-02CTG,
74-02CTGE, 74-02CTGG,
74-02TCG, 74-02TCTG,
76-02-4CTGG, 76-02CG,
76-02CGE, 76-02CGEE,
76-02CGFL, 76-02CGG,
76-02CGG, 76-02CTGG,
76-02CTGG, 76-02CTGGE,
76-02TCG, 76-02TCTGG,
7PCF-GE110, 7PCF-G120,
7PCF-G110, 7PCF-G160,