Zihl-abegg  

Ziehl-Abegg SE je nemački proizvođač motor ventilatora za ventilaciju i klimatizaciju, kao i pogonske tehnologije za liftove i motore sa odgovarajućom tehnologijom kontrole. Sedište kompanije je u  Kuenzelsau Hohenlohe, Nemačka


DOKUMENTI:
Axial Fans Main Catalogue Information

STRANICA PROIZVOĐAČA: http://www.ziehl-abegg.com/ww/index.html